Expertízna, súdnoznalecká činnosť

  • v odbore Psychológia, odvetvie Klinická psychológia dospelých, Psychológia sexuality
    (výlučne zadávateľ OČTK, súd)