Dotazník spokojnosti pacientov/klientov

Vážená pani / vážený pán, 

dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka, v ktorom môžete vyjadriť Váš názor na psychologické služby a starostlivosť poskytnuté poskytovateľom zdravotnej starostlivosti („PZS“). Dotazník  je anonymný a slúži na získanie spätnej väzby za účelom zlepšenia našich služieb pre pacientov/klientov.